Vitaliteit

sociaal jaarverslag 2017

Samen leren, samen leven

Een keuze voor het onderwijs is een keuze gemaakt vanuit het hart. Het gaat immers niet alleen maar over het overdragen van kennis; het gaat ook over normen en waarden, over het leren kennen van jezelf en je leren te verhouden tot een ander. Onze medewerkers voeren deze missie uit. Ieder vanuit het eigen perspectief, met een eigen invulling. Dat past bij Achterhoek VO, waar we diversiteit nastreven en we het verschil willen maken en omarmen. We zoeken bij voortduring de balans tussen de kernwaarden ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘ik ben omdat wij zijn’. Je mag jezelf zijn èn je mag je onderdeel van een groter geheel weten. We nemen de verantwoordelijkheid voor goede personeelszorg, voor de vitaliteit van onze medewerkers, zeer serieus.

Achterhoek VO staat voor de opdracht om duurzaam onderwijs in stand te houden in het licht van dalende leerlingaantallen. Dat heeft consequenties voor onze medewerkers. Door zorgvuldig met Strategische Personeelsplanning om te gaan en daarover uitstekend te communiceren streven we naar een goede plek voor iedereen, of dat nu binnen of (zoals voor een beperkte groep medewerkers zal gelden) buiten Achterhoek VO is. In dit sociaal jaarverslag leggen we verantwoording af over dit beleid, de personele ontwikkelingen en kengetallen. Leren en ontwikkelen, kennis delen en samenwerken zijn belangrijke pijlers van ons personeelsbeleid.

In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg: een goed sociaal beleid voor iedereen.

Henk van der Esch en Maria van HattumLees verder: Inleiding

 

Een keuze voor het onderwijs is een keuze gemaakt vanuit het hart.