Persoonlijk leiderschap

sociaal jaarverslag 2019

"Durf ruimte te geven, ga het maar doen."
Tommy Haccou
"Het is een spannend proces om de oude school in de toekomst los te laten en twee nieuwe scholen te zien ontstaan."
Wilma en Simone, P&O adviseurs in Doetinchem
inleiding
terugblik en evaluatie
vooruitblik
organisatieonderdelen
personeelsbeleid
arbeidsomstandigheden
conclusies en aanbevelingen
cijfers


Samen werken, samenwerken

Achterhoek VO wil zorg dragen voor een zo dekkend en divers mogelijk netwerk aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, zo thuisnabij, kleinschalig en effectief mogelijk georganiseerd. Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het leven van jonge mensen. Zij gaan hen voor in het verwerven van kennis, over allerhande thema’s, over zichzelf. Ze begeleiden leerlingen in een invloedrijke fase van hun leven. Zij doen dat niet alleen, maar werken in secties en teams met elkaar aan prachtige scholen. Onze medewerkers verbinden zich aan de missie van ons onderwijs en aan elkaar. Achterhoek VO wil daar aan bijdragen, wil de verantwoordelijkheid nemen voor goede personeelszorg en voor de vitaliteit van onze medewerkers.

Wij realiseren ons dat wij te maken hebben met dalende leerlingaantallen. Dat heeft consequenties voor onze medewerkers. En dat roept vragen op. Wat gebeurt er met mijn school als er minder leerlingen komen? Wat betekent dat voor mijn baan? Kan ik op deze locatie blijven? Moeten we afscheid nemen van die enthousiaste jonge collega? Door zorgvuldig met Strategische Personeelsplanning om te gaan en daarover goed te communiceren streven we naar een goede plek voor iedereen, of dat nu binnen of (zoals voor een beperkte groep medewerkers zal gelden) buiten Achterhoek VO is.

In dit sociaal jaarverslag leggen we verantwoording af over ons beleid, de personele ontwikkelingen en kengetallen. Leren en ontwikkelen, kennis delen, maar vooral het samenwerken zijn belangrijke pijlers van ons personeelsbeleid. Ook in 2020 staan we samen voor de leerlingen, voor goed onderwijs onder goede condities voor iedereen.

 

Henk van der Esch en Maria van HattumLees verder: Inleiding