ANBI


Achterhoek VO is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). ANBI's genieten bepaalde belastingvoordelen bij schenkingen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze website die van belang zijn voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector.

U kunt hier deze gegevens downloaden.

Werken bij