Onze missie

Wij willen dat elke leerling een goede school kan kiezen, die zo dichtbij mogelijk is. Op onze scholen kunnen leerlingen anderen ontmoeten en kunnen ze samen leren. School is ook een plek waar onze leerlingen gekend en gezien worden. 

Achterhoek VO gelooft in de kracht van samenwerking. Met elkaar zorgen we ervoor dat ons onderwijs goed en eigentijds is. We betrekken leerlingen, ouders, het bedrijfsleven en andere partners in de regio bij ons onderwijs, want hun inbreng maakt het onderwijs beter.

Meer informatie vind je in onze koersnotitie en strategisch beleidsplan, onderaan deze pagina.

 

Besturingsfilosofie

Wij geven ruimte

De scholen van Achterhoek VO kiezen zelf welk onderwijs het beste bij hun leerlingen en hun omgeving past. De ruimte en vrijheid die scholen hebben, betekent dat zij onderling verschillen. Dat is precies wat we willen. Die ruimte en vrijheid gaat hand in hand met samenwerken. Samen zorgen we voor een compacte en krachtige ondersteuning voor alle scholen. We maken gezamenlijk beleid en helpen elkaar. Hierdoor kunnen onze medewerkers doen waar ze goed in zijn: een waardevolle bijdrage leveren aan goed onderwijs.

Waar staan we voor

Dit geeft ons richting

Dichtbij
Wij zijn makkelijk te benaderen en met elkaar verbonden, ook in het dagelijks contact. Wij hechten aan vertrouwen, gelijkwaardige relaties en een open gesprek.

Bestendig

Wij staan voor duurzame oplossingen. We zoeken naar draagvlak en denken altijd aan de consequenties voor de langere termijn.

Bewust

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor alles wat we doen. De vrijheid die we hebben, zetten we bewust en met overtuiging in voor onze ontwikkeling.

Initiatiefrijk
Wij zien uitdagingen als kansen. We kijken vooruit, staan nooit stil en zijn bezig met vernieuwing. In al onze initiatieven nodigen we anderen uit om mee te doen.

Werken bij
Documenten

 TitelOmschrijving
Strategisch beleidsplan 2020-2024Bestuur
Koersnotitie 2022Bestuur
De zeventien scholen van Achterhoek VO hebben 13.000 leerlingen en 1.700 medewerkers.