Organisatie

Stichting Achterhoek VO wordt geleid door het bestuur. Twee bestuurders geven leiding aan de rectoren en directeuren van zeventien scholen en zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs. 

De raad van toezicht is onze intern toezichthouder. De gemeenten Berkelland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen hebben een toezichthoudende rol op hoofdlijnen vanwege hun verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs.

De directieraad, bestaande uit alle rectoren en directeuren, adviseert het bestuur bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk en bovenschools beleid.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft verschillende rechten als het gaat om besluiten die genomen moeten worden voor de stichting. 

Het 
bestuursbureau, onder leiding van de directeur bedrijfsvoering, is er om het bestuur en de rectoren en directeuren te faciliteren in de vorm van beleidsondersteuning, advies en uitvoering.

Werken bij

Achterhoek VO gelooft in de kracht van samenwerking.