Directieraad

De directieraad bestaat uit alle rectoren en directeuren van de scholen binnen Achterhoek VO en adviseert het bestuur bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk en bovenschools beleid.

In het managementstatuut staat de adviesrol van de directieraad beschreven. Ook is in dit statuut het mandaat van de rectoren en directeuren vastgelegd.

Documenten

 TitelOmschrijving
ManagementstatuutDirectieraad

Werken bij

Met elkaar zorgen we ervoor dat ons onderwijs goed en eigentijds is.