Raad van toezicht

De raad van toezicht is onze interne toezichthouder. Deze toezichthouder controleert het schoolbestuur bij het besturen van de scholen. De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken, zoals het goedkeuren van de begroting en het strategisch beleidsplan. De raad is ook de werkgever van het bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

  • Annelies de Jonge (voorzitter)
  • Ineke Munter - Bronsvoort (vice-voorzitter)
  • Karian Heenk
  • Miriam Idema
  • Ada Jongkamp
  • Jurgen Rutgers
  • Gerald Kreder

Documenten

 TitelOmschrijving
Reglement auditcommissieRaad van toezicht
Reglement raad van toezichtRaad van toezicht
Reglement remuneratiecommissieRaad van toezicht
Toezichtkader raad van toezichtRaad van toezicht

Werken bij

De raad is naast intern toezichthouder de werkgever van het bestuur en staat het bestuur als klankbord met raad terzijde.