Klachten en integriteit

 

Klachtenregeling

Achterhoek VO heeft een klachtenregeling waarmee we ouders, leerlingen en medewerkers garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider, of uiteindelijk de rector/directeur. Om klachten op een goede wijze te kunnen afhandelen, heeft elke school interne vertrouwenspersonen. Zij gaan na of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling. Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht, kan de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op de juiste plaats in te dienen. Hij/zij kan ook andere begeleiding bieden.

Als het nodig is, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon. De twee externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO zijn Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com) en Paul Kanters (phmkanters@icloud.com).

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen.

Integriteitscode

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer omgaan met elkaar en met anderen, zoals leerlingen, ouders en externen. Om duidelijk te maken wat wij integer gedrag vinden, hebben we een integriteitscode opgesteld. De code biedt houvast, maar geeft niet op elke situatie een pasklaar antwoord. Er is ruimte voor interpretatie, met als doel het goede gesprek over bepaalde thema’s te stimuleren.

Documenten

 TitelOmschrijving
Commissie van beroep eindexamensKlachten en integriteit
IntegriteitscodeKlachten en integriteit
KlachtenregelingKlachten en integriteit
KlokkenluidersregelingKlachten en integriteit

Werken bij