Scholen op de kaart

Alle scholen van Achterhoek VO zijn actief op Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl). Via deze landelijke website geven onze scholen inzicht in hun opbrengsten. Scholen op de kaart verzamelt (cijfermatige) informatie over resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. De cijfers op de site komen rechtsreeks van de overheid. De scholen voegen daar zelf unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Werken bij