Wij bieden


Goed onderwijs begint bij goede docenten. Op onze scholen werken bevlogen vakmensen: als docent én pedagoog, onderwijsondersteuner, teamleider, beleidsmedewerker, directeur, rector en bestuurder. Zij stáán voor hun werk. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en dat we elke dag van en met elkaar leren. We bieden medewerkers veel ruimte om te kunnen groeien, op hun eigen vakgebied of om zich verder te ontwikkelen richting een andere functie binnen onze organisatie.

Bekijk hieronder welke secundaire arbeidsvoorwaarden wij bieden aan onze medewerkers en hoe wij invulling geven aan professionalisering.

Secundaire arbeidsvoorwaarden


Op alle medewerkers van Achterhoek VO is de CAO VO van toepassing. Daarnaast heeft Achterhoek VO aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Hieronder volgt een korte samenvatting van de regelingen. Heb je vragen over onze arbeidsvoorwaarden? Voor meer informatie kun je contact opnemen met de personeelsadviseur van de school.

Mobiliteitsbeleid
Mobiliteit is een belangrijk thema bij Achterhoek VO, de samenleving verandert, de scholen veranderen. Onderdeel van goed werkgeverschap is ondersteuning bij de zoektocht naar je plek in deze veranderingen. Persoonlijk leiderschap is daarbij van cruciaal belang, geef leiding aan je eigen loopbaan.

Achterhoek VO is aangesloten bij het netwerk De Verbinders. Het netwerk kan je inzetten als je je wilt oriënteren op je loopbaan, dit geldt voor iedere medewerker, OP en OOP. Of dit gaat om een beschutte werkplek bij re-integratie, in het kader van 2e spoor bij verzuim, bij een vrijwillig of verplicht mobiliteitsvraagstuk of bij einde dienstverband en een WW-uitkeringssituatie. Mocht je willen weten wat het HR netwerk De Verbinders voor jou kan doen, vraag het de personeelsadviseur van de school!

Regeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Achterhoek VO vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, maar we weten dat dit helaas niet voor iedereen realiseerbaar is. Als werkgever willen we je ondersteunen bij het voorkomen van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat we een collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten. De collectieve regeling van Achterhoek VO bestaat uit een verzekering die een uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (0-80% arbeidsongeschikt).

Regeling vakbondscontributie
Medewerkers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om een deel van de eindejaarsuitkering in te zetten voor de betaling van de vakbondscontributie.

Fietsregeling
Deze regeling maakt het mogelijk een deel van de vakantie- en/of eindejaarsuitkering in te zetten voor de aanschaf van een fiets en voor met de fiets samenhangende zaken.

Regeling beeldschermbril
Deze regeling ‘toekenning vergoeding beeldschermbril’ is bedoeld voor medewerkers die beeldschermwerk verrichten.

Sportregeling
Via deze fiscale uitruilregeling kan een medewerker voordeliger sporten. Tot een maximum van € 100,00 per jaar wordt het abonnementsgeld met verrekend met de eindejaarsuitkering, wat een belastingvoordeel van gemiddeld 40% oplevert.

Regeling reiskosten
In deze regeling zijn de afzonderlijke bepalingen, betrekking hebbende op de verschillende soorten reiskosten, vastgelegd.

Uitruilregeling reiskosten
Deze regeling is van toepassing op medewerkers die in dienst zijn van Achterhoek VO. De fiscale regelgeving biedt de werkgever de mogelijkheid om € 0,23 per km belastingvrij te vergoeden voor reizen woon-werkverkeer. Deze vergoeding is ruimer dan de vergoeding volgens de CAO. De kern van de regeling is dat medewerkers van Achterhoek VO in het fiscale kalenderjaar kunnen profiteren van een extra vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer tot € 0,23 per km door een bedrag van gelijke hoogte in mindering te brengen op hun structurele eindejaarsuitkering.

OV overeenkomst Arriva
Medewerkers van Achterhoek VO komen in aanmerking voor korting op jaarabonnementen voor openbaar vervoer in de Achterhoek. Op de website van Arriva vind je meer informatie: https://www.arriva.nl/scholen/achterhoekvo.htm. Op de pagina voor jouw school vind je onderaan een formulier. Daar kun je je gegevens invullen. Je hebt een persoonlijke ov-chipkaart nodig.

Regeling vergoeding kosten VOG
De Verklaring Omtrent Gedrag is een verplicht document voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten binnen een van de scholen van Achterhoek VO. De kosten hiervan kunnen worden gedeclareerd.

Regeling vergoeding tweede correctie
Deze regeling biedt een tegemoetkoming in gemaakte kosten. Je ontvangt per gecorrigeerd examen een vergoeding van € 2,00 netto.

Pensioen spreekuren
Medewerkers kunnen MijnABP raadplegen en zelf berekeningen maken op basis van hun pensioenwensen ten aanzien van de toekomst. Achterhoek VO biedt haar medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van een gesprek met een pensioendeskundige. In een half uur wordt een duidelijk beeld geschetst over de individuele situatie. In het spreekuur wordt de vraag beantwoord hoe het inkomen ervoor staat als de medewerker wil stoppen met werken of als deze onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.

Werken bij
Professionalisering

De scholen van Achterhoek VO geven het eigen leren en ontwikkelen van de professional, de teams en de school vorm. Op stichtingsniveau worden verschillende professionaliseringsactiviteiten verzorgd, denk daarbij aan scholings- en studiedagen voor medezeggenschap, vertrouwenspersonen en management. Jaarlijks wordt een bedrag en tijd beschikbaar gesteld voor je persoonlijke deskundigheidsbevordering.