Medezeggenschap


Elke school binnen Achterhoek VO heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, ouders en soms leerlingen en heeft een aantal wettelijke taken. Bij belangrijke onderwerpen, zoals het aanpassen van onderwijskundige doelen van een school, heeft een rector/directeur instemming nodig van de MR. Bij andere onderwerpen, zoals het aangaan van intensieve samenwerking met een andere school, heeft de MR adviesrecht.

Er is daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau. Hierin zit een vertegenwoordiging van alle scholen (personeel, ouders en leerlingen). Als onderwerpen alle scholen (of een meerderheid) aangaan, dan ligt de medezeggenschap bij de GMR. 

Documenten

 TitelOmschrijving
GMR-reglementMedezeggenschap
GMR-statuutMedezeggenschap
Reglement financiële commissie GMRMedezeggenschap

Werken bij