Reisafstand per schoolsoort in beeld

Onze opdracht is om te zorgen voor een toekomstbestendig en zo divers en kleinschalig mogelijk onderwijsaanbod van goede kwaliteit. En we willen daarbij dat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen, dus met een acceptabele reisafstand.

Als Achterhoek VO zijn we eindverantwoordelijk voor deze opdracht en de processen om die te realiseren. Daarbij hoort ook dat we op gezette tijden goed onderzoek laten doen. Zo lieten we in 2019 twee zaken uitzoeken: de fietsafstanden naar de scholen (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) en het aantal jongeren in de Achterhoek. Om te checken of we met de genomen maatregelen nog steeds op de goede weg zitten, hebben we beide onderzoeken opnieuw laten uitvoeren.

Graag willen we deze actuele informatie opnieuw breed toegankelijk maken via dit boekje. Wederom hebben we daarin ook het landelijke beeld opgenomen zodat de Achterhoek kan worden vergeleken met andere regio’s en dit boekje ook door collega’s in andere regio’s kan worden gebruikt.

Download hier het boekje met de reisafstanden.

Werken bij