Leerlingenprognoses Achterhoek VO

Om een goed beeld te hebben van het verwachte aantal leerlingen (m.u.v. nieuwkomers), laat Achterhoek VO periodiek de landelijke leerlingenprognoses analyseren. Recent hebben we dat weer laten doen.

In de Achterhoek neemt het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting af. De omvang hiervan verschilt van school tot school. Het onderzoeksrapport brengt de prognoses in beeld op school- en stichtingsniveau.

Achterhoek VO heeft de belangrijkste algemene conclusies van het onderzoek in beeld gebracht door middel van deze Infographic.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden.

Werken bij