Benoeming voorzitter raad van toezicht Achterhoek VO

Annelies de Jonge heeft een bestuurlijke achtergrond met betrokkenheid bij het onderwijs. Ze is van 2013 tot 2022 wethouder geweest bij de gemeente Zutphen. Haar kernportefeuilles waren o.a. Onderwijs en Jeugd. Sinds maart 2022 is zij senior-adviseur bij een onderwijsadviesbureau. Haar aandachtgebieden zijn passend onderwijs, inclusief onderwijs en kansengelijkheid.

Het bestuur en de raad van toezicht zien haar benoeming met vertrouwen tegemoet.

Annelies de Jonge volgt Hans Metzemaekers op die per 1 juli 2023 aftreedt omdat zijn maximale zittingstermijn dan is afgelopen.

Media
  • Annelies profiel

Werken bij