Impressie PO-VO conferentie Achterhoek

Op vrijdagmiddag 6 oktober organiseerden de besturen van Achterhoek VO, Pro8 en Paraat scholen de tweede PO-VO conferentie Achterhoek bij DRU Industriepark in Ulft. Directeuren, rectoren, schoolleiders, bestuurders en toezichthouders in het funderend onderwijs in de Achterhoek en wethouders onderwijs kwamen samen rond het thema 'doorlopende leerlijnen' om goede initiatieven met elkaar te delen en daar samen actief vervolg aan te geven.

De bijeenkomst startte met een rondetafelgesprek over nieuwkomersonderwijs. Hoe ziet de leerroute eruit? Hoe ervaren leerlingen het? Daarna volgden er in twee rondes workshops rond thema's als schooladvies, kansrijke leeromgeving, samenwerking tussen PO en VO, doorstroomtoets, onderwijskwaliteit en hoogbegaafdheid. Claire Boonstra sloot de bijeenkomst af met een afternote.

We kijken terug op een geslaagde middag en gaan ons beraden hoe we vervolginitiatieven rond bepaalde thema’s verder kunnen vormgeven.  

Bekijk hier een impressie van de middag.

Media
  • povo

Werken bij